Nyheter

  • Vi oppfordrer alle til å bruke e-faktura ved foreldrebetaling!!

    31.07.2020 21.01
  • Årsplan 2020/2021

    Årsplan er et verktøy for barnehagen og et dokument som viser hva vi jobber med, våre mål og verdier. Hele personalgruppa har vært med på utformingen av innholdet, og vår visjon og våre verdier skal prege vår hverdag og vårt tilbud. Barnehagen er underlagt lov om barnehager og rammeplanen.

    31.07.2020 21.00
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...