Foreldrebetaling og moderasjonsordninger

Fra 1. mai 2015 ble det innført en nasjonal ordning som skal sikre at ingen husholdninger betaler mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. For mer informasjon, klikk deg inn på linken.

Makspris

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass.

Maksprisen er fastsatt til kroner 3230 per måned fra og med 1.januar 2021.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Moderasjonsordninger

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i Holmestrand kommune, får du reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du får søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent.

En trenger ikke søke om søskenmoderasjon, reduksjonen blir automatisk lagt inn når man legger inn søknad om barnehageplass.

Har du lav inntekt?

  • Husholdninger med lavere inntekt enn 592 167 kroner har rett til redusert foreldrebetaling og må kontakte kommunen.
  • Husholdninger med lavere inntekt enn 566 100 kroner med to-, tre-, fire- eller femåringer i barnehage har rett på gratis kjernetid på 20 timer per uke.

En kan søke om redusert betaling hele året, men for at det skal gjelde fra august i et nytt barnehageår så er fristen 3 juni. 

Søk om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid.

Redusert foreldrebetaling gjelder første barnet

Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, med 30 prosent reduksjon for det tredje barnet, og oppover med 50 prosent reduksjon.