Foreldrebetaling og moderasjonsordninger

Betaling for opphold i barnehagen følger statens maksimalsatser som fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak. Fra 1. mai 2015 ble det innført en nasjonal ordning som skal sikre at ingen husholdninger betaler mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. For mer informasjon, klikk deg inn på linken.

Makspris

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass.

Maksprisen er fastsatt til kroner 3000 per måned fra og med 1.januar 2023.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Moderasjonsordninger

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i Holmestrand kommune, får du reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du får søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er barnehageplassen gratis.

En trenger ikke søke om søskenmoderasjon, reduksjonen blir automatisk lagt inn når man søker om barnehageplass.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling gis til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense.

Søknadsfristen er 1. juni for å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra og med august. Søknader behandles deretter fortløpende, og vedtak blir gjeldende fra måneden etter at søknaden er kommet inn.  

Hvis maksprisen er høyere en 6 % av den samlede inntekten til husholdningen, har man rett til redusert pris.

Alle 2, 3, 4, og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis kjernetid i barnehage pr uke. Inntektsgrensen er fra og med 01. august 2023 satt til 615 590 kr.

Ordningene er søknadsbaserte, og det må søkes på nytt for hvert barnehageår. Foresatte som har inntekt under inntektsgrensen, sender søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på eget skjema. 

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

Bor barnets foreldre hver for seg og barnet bor fast hos begge foreldrene, er det inntekten til husholdningen til den forelderen som har samme folkeregistrerte adresse som barnet som skal legges til grunn i vurderingene. 

For mer informasjon og søknadsskjema, se kommunens hjemmeside:

https://holmestrand.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-unge-og-familie/barnehage/pris-og-redusert-betaling/