Rocketroll 0-2 år

Omsorg og trygghet er to sentrale stikkord for disse barna. Vi er opptatt av å være tilgjenglig og tilstede for barna, i leken og rutinesituasjoner. Barna skal oppleve at vi tar de på alvor og ønsker de det aller beste. Vi skal være gode rollemodeller og trygghetspersoner for disse små, som skal være adskilt fra sine nærmeste i mange timer for aller første gang. Mange av temaene vi jobber med tar vi ut i fra barnas interesser. På Rocketroll er vi glade i å leke både inne og ute. Vi utforsker det hverdagen har å by på.