VELKOMMEN TIL EIKELUND BARNEHAGE SA

Eikelund Barnehage SA er en privat barnehage som ligger i naturskjønne omgivelser på Eikelund i Holmestrand. Barnehagen består av tre avdelinger, der barna er delt etter alder. Barnehagens overordnede mål er "Høy kvalitet og spennende dager". Vi ønsker fokus på barns medvirkning og nysgjerrighet. I tillegg vil vi jobbe med temaene språk, inkludering og livsmestring, viktig grunnsteiner for å styrke barn til å møte livet.