Informasjonsbrosjyre

Informasjon og forventninger til foreldre/foresatte i Eikelund barnehage SA

AVDELINGER

Skogstroll (4-6 åringer)

Avdelingen er delt inn i to grupper: minitroll og maxitroll. Minitroll og maxitroll jobber felles og i grupper.

Gjennom lek og gruppeaktiviteter ønsker vi å gi barna tilstrekkelige ressurser til å møte ulike situasjoner de møter i hverdagen. Barna skal ha en opplevelse av delaktighet i det som skjer i barnehagen, slik at det blir meningsfylt for dem å være tilstede.

Lykketroll (2-4 åringer)

Språket er i stor utvikling, barnas tusen spørsmål gir oss mulighet til å undre oss og filosofere sammen med barna. Barn lærer og erfarer gjennom bruk av kroppen. Vi vil legge til rette for fysiske utfoldelse og gode opplevelser ute og inne. 

Barna skal ha en opplevelse av delaktighet i det som skjer i barnehagen, slik at det blir meningsfylt for dem å være i barnehagen. 

Rocketroll (0-2 åringer)

Omsorg og trygghet er to sentrale stikkord for disse barna. Vi er opptatt av å være tilgjenglig og tilstede for barna, i leken og rutinesituasjoner. Barna skal oppleve at vi tar de på alvor og ønsker de det aller beste. Vi skal være gode rollemodeller og trygghetspersoner for disse små, som skal være adskilt fra sine nærmeste i mange timer for aller første gang. 

Mange av temaene vi jobber med tar vi ut i fra barnas interesser. På Rocketroll er vi glade i å leke både inne og ute. Vi utforsker det hverdagen har å by på.  

VÅRT BARNEHAGETIBUD

 • Åpningstid fra kl. 06.45-17.00
 • Barnehagen holder stengt på julaften, i romjulen, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag
 • Barnehagen gjennomfører 5 planleggingsdager pr. barnehageår. Disse blir varslet i god tid!
 • Barnehagen hoder stengt i uke 29 og 30 

DAGSRYTME

 • Kl. 06.45: Barnehagen åpner
 • Kl. 07.00-08.15: Frokost
 • Kl. 8.30: Avdelingsvis program
 • Kl. 10.30-12: Lunsj
 • 11: Soving for de som trenger det
 • 12: Avdelingsvis program
 • Kl. 14: Et lite måltid
 • Kl. 14.30: Frilek
 • Kl. 17.00: Barnehagen stenger

Kjernetid mellom kl. 10-14

Barnehagen ordner ALT av mat og drikke 

FORELDRESAMARBEID

 • Daglig kontakt ved levering og henting.
 • Foreldresamtaler 2 ganger pr. år, for øvrig ved behov
 • Foreldremøte
 • Månedsbrev
 • Nettside: www.eikelund.barnehage.no
 • Foreldreweb.: Kidplan
 • Foreldregruppe på facebook
 • Samarbeidsutvalget arrangerer ulike tilstelninger. Invitasjoner kommer!
 • Foreldreråd blir avholdt i forbindelse med årsmøte i mars. Ta kontakt med foreldrekontaktene om det skulle være noe.

Dersom det skjer store forandringer i barnas liv, som vil påvirke barna i hverdagen, er det ønskelig om informasjon tidlig. 

BARNEHAGENS SAMARBEIDSPARTNERE

 • Holmestrand kommune: Felles opptak, diverse felles møter og plan.dager
 • PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste): Jevnlig kontaktmøter – råd og veiledning. Drøfting av barn anonymt og med samtykke
 • Åpen dør: Tilstedeværelse av barnevernet: En fra barnevernet er til stede i barnehagen 1 gg i mnd. Her kan ansatte og foreldre drøfte uten at noe blir skrevet ned – lavterskel
 • "På tvers": Tverrfaglig møte med Helsestasjon, barnevern, psykisk helse: Temaer drøftes generelt. Barnehagen legger frem saker anonymt – råd og veiledning

SYKDOM

Syke barn skal ikke være i barnehagen av hensyn til barnet selv og smittefaren.

 • Barnet skal ha en feberfri dag hjemme før det kommer tilbake til barnehagen etter sykdom.
 • Ved oppkast og diaré gjelder 48 timers regelen.
 • Gi beskjed dersom du holder barnet hjemme.
 • Dersom barnet har behov for medisiner i barnehagen, skal det fylles ut et medisineringsskjema

GARDEROBE

 • Alle barna får hver sin garderobeplass merket med navn og bilde.
 • Grovgarderobe: regntøy og støvler /dress o.l
 • Hovedgarderoben til skiftetøy og til/fra klær.
 • Vær med på å holde orden i garderobehyllene! 

BØR HA I BARNEHAGEN

 • Viktig at det er nok skiftetøy i hylla. Pass på å fylle opp, når noe blir sendt med hjem.
 • Det er viktig at barnet har tøy tilpasset sesongen. Husk merk klærne!
 • Det skal alltid være gummistøvler og regntøy tilgjenglig i barnehagen.
 • For barna som sover: En god sovevogn og noe til å sove i. Tilpass dyner/tepper o.l etter sesongen. Barna sover i utgangspunktet ute.
 • Leker har vi masse av i barnehagen, det er ikke lov å ha med hjemmefra, med unntak hvis det er noe som gjør barnet trygt. F. eks bamse/smokk e.l. 

TRADISJONER

Arrangement for barna

 • Nissefest
 • Karneval
 • Sommerturer
 • Svømmeopplæring for skolestarterne

Arrangement for barna/foreldre/søsken

 • FN-dagen – salg av enkel middag og barnas produkter (Inntekt til veldig formål)
 • Lucia feiring
 • Påskefrokost
 • Sommeravslutning 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

 • Ansatte og eierstyrets medlemmer har taushetsplikt.
 • Barnehagen har kollektiv ulykkesforsikring.
 • Skal andre enn foreldrene hente barna, SKAL det gis beskjed. Uansett!!!
 • Barnehagen kjøper inn felles solkrem. Barna SKAL være smurt hjemme på morgenen. Vi smører etter lunsj. 

BURSDAGER

 • Bursdager markeres i barnehagen den dagen barna har bursdag med bilde, flagg, krone og sang.
 • Skal barna feire bursdag privat, må alle i gruppa bes, ev. alle gutter/jenter, for at man kan legge invitasjon i hyllene. Hvis bare noen skal bes, gjøres dette privat.

FERIE

 • Ferie meldes inn på e-post (post@eikelundbarnehage.no) eller på Kidplan
 • Alle må ha 3 uker sammenhengende i skolens sommerferie og før 1. august for skolestarterne.
 • Barnehagen stenger ved færre en 5 påmeldte barn og reduserer åpningstid ved færre enn 10 påmeldte barn. Dette gjelder alle skolens ferier. 

 LOVVERK

 • Eikelund barnehage er en foreldreeiet barnehage som ved generalforsaling godkjenner barnehagens vedtekter. Dette er de lover og regler barnehagen drives etter.
 • Vedtekter og årsplan ligger på vår hjemmeside. Gi beskjed om dere ønsker disse utskrevet.
 • Hjemmeside: www.eikelund.barnehage.no
 • Barnehageloven og forskrifter. Kan lånes i barnehagen eller lastes ned på http://lovdata.no www.udir.no

BARNEHAGEPRISER

 • Maksimalpris på kr. 3000 (pr. 01.01.23). Følger maksimalpris fastsatt av regjeringer.
 • Søskenrabatt (30 % på barn nr.2, 100 % på barn nr.3)
 • Kostpenger: kr. 400 for full plass
 • Foreldrebetaling har betalingsfrist den 1. i hver måned 
 • Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for husholdninger med samlet inntekt under 615 590 kr. Se forøvrig informasjon på kommunens hjemmeside.

DUGNAD

 • Vedlikeholdsettermiddag hver høst og vår à 2 timer. Alle andelshavere plikter å delta.
 • Kan man ikke stille eller man ønsker å kjøpe seg fri fra tjenesten blir man fakturert med kr. 400 pr dugnad 

OPPSIGELSE

Oppsigelse må gjøres skriftlig til barnehagens daglige leder.  Oppsigelsestiden er 3 måneder pr. oppsigelsesdato. Det kreves betaling selv om plassen ikke benyttes.