Skogstroll 4-6 år

Avdelingen er delt inn i to grupper: minitroll og maxitroll. Minitroll og maxitroll jobber felles og i grupper. Gjennom lek og gruppeaktiviteter ønsker vi å gi barna tilstrekkelige ressurser til å møte ulike situasjoner de møter i hverdagen. Barna skal ha en opplevelse av delaktighet i det som skjer i barnehagen, slik at det blir meningsfylt for dem å være tilstede.