Lykketroll 2-4 år

Språket er i stor utvikling, barnas tusen spørsmål gir oss mulighet til å undre oss og filosofere sammen med barna. Barn lærer og erfarer gjennom bruk av kroppen. Vi vil legge til rette for fysiske utfoldelse og gode opplevelser ute og inne. Barna skal ha en opplevelse av delaktighet i det som skjer i barnehagen, slik at det blir meningsfylt for dem å være i barnehagen.