Nyheter

 • Vi oppfordrer alle til å bruke e-faktura ved foreldrebetaling!!

  31.07.2020 21.01
 • Årsplan 2020/2021

  Årsplan er et verktøy for barnehagen og et dokument som viser hva vi jobber med, våre mål og verdier. Hele personalgruppa har vært med på utformingen av innholdet, og vår visjon og våre verdier skal prege vår hverdag og vårt tilbud. Barnehagen er underlagt lov om barnehager og rammeplanen.

  31.07.2020 21.00
 • Eierstyret barnehageåret 2020/2021

  Samvirkelaget ledes av styret, som er samvirkelagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

  31.07.2020 20.59
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...