Nyheter

 • SU - barnehageåret 2019/2020

  Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Hovedansvar for dugnader og ulike arrangementer i barnehagen. Eks. Sommerfest, nissetog osv.

  26.08.2019 14.25
 • Årsplan 2019/2020

  Årsplan er et verktøy for barnehagen og et dokument som viser hva vi jobber med, våre mål og verdier. Hele personalgruppa har vært med på utformingen av innholdet, og vår visjon og våre verdier skal prege vår hverdag og vårt tilbud. Barnehagen er underlagt lov om barnehager og rammeplanen.

  01.08.2019 15.36
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...