Nyheter

 • SU - barnehageåret 2018/2019

  Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Hovedansvar for dugnader og ulike arrangementer i barnehagen. Eks. Sommerfest, nissetog osv.

  08.11.2018 18.45
 • Årsplan 2018/2019

  Årsplan er et verktøy for barnehagen og et dokument som viser hva vi jobber med, våre mål og verdier. Hele personalgruppa har vært med på utformingen av innholdet, og vår visjon og våre verdier skal prege vår hverdag og vårt tilbud. Barnehagen er underlagt lov om barnehager og rammeplanen.

  20.09.2018 16.51
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...