Nyheter

  • Årsplan 2017/2018

    25.09.2017 00:00
  • Eierstyret barnehageåret 2017/2018

    Samvirkelaget ledes av styret, som er samvirkelagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

    25.09.2017 00:00
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...