Nyheter

 • Eierstyret barnehageåret 2017/2018

  Samvirkelaget ledes av styret, som er samvirkelagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

  25.09.2017 00:00
 • SU - barnehageåret 2017/2018

  Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Hovedansvar for dugnader og ulike arrangementer i barnehagen. Eks. Sommerfest, nissetog osv.

  25.09.2017 00:00
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...