Eierstyret barnehageåret 2020/2021

Samvirkelaget ledes av styret, som er samvirkelagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

 

Eierstyret barnehageåret 2020/2021 består av følgende medlemmer:


Leder: Line Mobråthen Rygh, tlf. 40604160, epost: ryghline@gmail.com

Nestleder: Robin Belaska

Styremedlemmer: Ole Kristian Haga, Christian Stenstrøm og Mats W Jensen

Ansatt: Elisabeth Kirkerud

Daglig leder: Lill Kathrine Finnerud

Varamedlemmer: Sofie Anne Johansen


Styrets arbeidsform og arbeidsoppgaver finner du i Eikelund barnehage SA sine vedtekter, punkt 9. Vedtektene kan lastes ned her på vår hjemmesiden eller fås ved henvendelse til barnehagen.